ارتوپدی چیست؟

جراحی ارتوپدی یا استخوان پزشکی به شاخه ای از علم پزشکی گفته می شود که شامل درمان بیماری ها و اصلاح ناهنجاری های مربوط به استخوان ها و مفاصل است. ارتوپدی شاخه ای از علوم جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد.

ساعات پذیرش

آدرس

  • اصفهان
    کلیشاد
    بـیمـارستان شفا

  • 031-3033540

دکتر سینا طالبی متخصص و جراح ارتوپدی فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان...

دکتر سینا طالبی

متخصص و جراح ارتوپدی

031-3033540


دارای بورد تخصصی جراحی استخوان و مفاصل

@drsinatalebi