درباره ما

خوش آمدید

دکتر سینا طالبی
متخصص و جراح ارتوپدی
متولد 1364
فارغ التحصیل رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فارغ التحصیل رشته جراحی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دارای بورد تخصصی جراحی استخوان و مفاصل